Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Par nomas līgumu

SkolaPubliskie iepirkumi

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001 , nomas līgumu.

 

12.02.2020. Rīgas 31. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 7 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001,  nomas līgumu  Nr. Vs31-20-6-lī ar SIA “Tele 2”, reģistrācijas Nr. 40003272854, nomas maksa  - EUR 303.40 mēnesī, ar termiņu līdz 2026. gada 16 februārim.