Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Metodiskā Padome

SkolaPadomesMetodiskā Padome

2022./23.m.g.
Metodiskās jomas

Mācību joma

Vadītājs

Sastāvs

Valodu mācību joma

Kricka Sanita

Apsīte Anda

Berķe Daiga
Brūdere Viktorija
Cereņja Svetlana
Innusa Ieva
Kākere Maija
Miezīte Laima
Moldovane Ineta
Spriņģe Aina
Stepanova Tatjana

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Skuja Iveta

Batars Edijs

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Fernandeša Laila

Berķe Daiga
Bērziņš Kristers
Briede Sandra
Kākere Maija
Kricka Sanita
Kukule-Sniķere Ance
Miezīte Laima
Spriņģe Aina
Tabors Dins

Dabaszinātņu mācību joma

Giluča Sarmīte

Lūse-Tontegoda Ieva
Neimane Inga
Vecvagaris Matīss

Matemātikas mācību joma

Gražanska Maruta

Bolgzda Baiba
Ruško Ārija
Štoļde Evija

Tehnoloģiju mācību joma

Mamaja Iluta

Bolgzda Baiba
Lapiņa Daiga
Milzarājs Zigmunds
Vecvagaris Matīss

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Ķepīte Vija

Daugulis Jānis
Skuja Iveta

Smiltens Valters

Sākumskolas komisija

Eltermane Lolita

Briede Sandra
Dubra Mārīte
Jankovska Baiba
Lapa Linda
Lūse-Tontegoda Ieva
Reistere Vija
Rezakova Anita
Ruska Olita
Smiltens Valters
Šifa Sarmīte
Tarasova Renata
Zieda Astrīda