Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Skolotāji

SkolaPersonālsSkolotāji

Rīgas 31.vidusskolas skolotāji un atbalsta personāls

Alksne Inga – skolas sociālais pedagogs
Andiņa Inga - pagarinātās dienas grupas skolotāja
Ābelniece Sanita - izglītības psihologs
Berķe Daiga – latviešu valodas skolotāja
Bērziņš Kristers - mūzikas skolotājs
Bolgzda Baiba – datorikas un matemātikas skolotāja
Briede Sandra – sākumskolas skolotāja
Brūdere Viktorija - krievu valodas skolotāja
Butlere Anna – sākumskolas skolotāja
Daugulis Jānis – sporta skolotājs
Dubra Mārīte - pagarinātās dienas grupas skolotāja
Eltermane Lolita – sākumskolas skolotāja un skolas bibliotekāre
Fernandeša Laila – vizuālās mākslas skolotāja
Giluča Sarmīte – bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Grablovskis Andris – ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs, skolas muzeja vadītājs
Gražanska Maruta – matemātikas skolotāja
Grostiņš Normunds - vēstures skolotājs
Iesalniece Skaidrīte - pagarinātās dienas grupas skolotājs
Innusa Ieva – angļu valodas skolotāja
Jankovska Baiba – sākumskolas angļu valodas skolotāja
Kākere Maija – latviešu valodas skolotāja
Kricka Sanita – latviešu valodas skolotāja
Kukule Ance - drāmas un teātra mākslas skolotāja
Ķepīte Vija – sporta skolotāja
Lapa Linda – sākumskolas skolotāja
Lapiņa Daiga – dizaina un tehnoloģiju skolotāja un skolas bibliotekāre
Lūse-Tontegoda Ieva – sākumskolas skolotāja
Mamaja Iluta – datorikas skolotāja
Miezīte Laima – latviešu valodas skolotāja
Milzarājs Zigmunds – dizaina un tehnoloģiju skolotājs un pedagogs karjeras konsultants
Moldovane Ineta - angļu valodas skolotāja
Pavļukovskis Mārtiņš Mārcis - ķīmijas skolotājs
Reistere Vija – sākumskolas skolotāja
Rezakova Anita – sākumskolas skolotāja un skolas speciālais pedagogs
Ruska Olita – sākumskolas mūzikas skolotāja un skolas logopēds
Ruško Ārija – matemātikas skolotāja
Skuja Iveta – sporta un sociālo zinību skolotāja
Smiltens Valters - sākumskolas sporta skolotājs
Spriņģe Aina – latviešu valodas skolotāja
Stepanova Tatjana - krievu valodas skolotāja
Šifa Sarmīte – sākumskolas skolotāja
Šinkūns Juris - Valsts aizsardzības mācības skolotājs
Štoļde Evija – matemātikas skolotāja
Tabors Dins - mūzikas skolotājs 
Tarasova Renata – sākumskolas skolotāja
Vecvagaris Matīss - dabaszinību, fizikas, inženierzinību un ekonomikas skolotājs
Zieda Astrīda – sākumskolas angļu valodas skolotāja