Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Skolotāji

SkolaPersonālsSkolotāji

Rīgas 31.vidusskolas skolotāji un atbalsta personāls 2019./20.m.g.

Alksne Inga – skolas sociālais pedagogs
Andiņa Inga - pagarinātās dienas grupas skolotājs
Ābelniece Sanita - izglītības psihologs
Berķe Daiga – latviešu valodas skolotāja
Bērziņš Kristers - mūzikas skolotājs
Bolgzda Baiba – informātikas un matemātikas skolotāja
Briede Sandra – sākumskolas skolotāja
Butlere Anna – sākumskolas skolotāja
Daugulis Jānis – sporta skolotājs
Eltermane Lolita – sākumskolas skolotāja un skolas bibliotekāre
Giluča Sarmīte – bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Grablovskis Andris – ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs, skolas muzeja vadītājs
Gražanska Maruta – matemātikas skolotāja
Grostiņš Normunds - vēstures skolotājs
 - mūzikas skolotāja
Iesalniece Skaidrīte - pagarinātās dienas grupas skolotājs
Innusa Ieva – angļu valodas skolotāja
Jaļčika Nataļja – angļu valodas skolotāja
Jankovska Baiba – sākumskolas angļu valodas skolotāja
Kākere Maija – latviešu valodas skolotāja
Kļaviņa Inta - ķīmijas skolotāja
Kricka Sanita – latviešu valodas skolotāja
Ķepīte Vija – sporta skolotāja
Lapa Linda – sākumskolas skolotāja
Lapiņa Daiga – mājturības skolotāja un skolas bibliotekāre
Lūse-Tontegoda Ieva – sākumskolas skolotāja
 – krievu valodas skolotāja
Makarova Andriana – vācu valodas skolotāja
Mamaja Iluta – matemātikas un informātikas skolotāja
Miezīte Laima – latviešu valodas skolotāja
Milzarājs Zigmunds – mājturības skolotājs un pedagogs karjeras konsultants
Moldovane Ineta - angļu valodas skolotāja
Mūrnieks Jānis - drāmas skolotājs
Omeļkoviča Karīna - pagarinātās dienas grupas skolotājs
Rezakova Anita – sākumskolas skolotāja un skolas speciālais pedagogs
Ruska Olita – sākumskolas mūzikas skolotāja un skolas logopēds
Ruško Ārija – matemātikas skolotāja
Simone Ārija – latviešu valodas skolotāja
Sīmane Anda – vizuālās mākslas, ētikas un kulturoloģijas skolotāja
Skuja Iveta – sporta un sociālo zinību skolotāja
Spriņģe Aina – latviešu valodas skolotāja
Strautiņa Ineta – vācu valodas skolotāja
Šifa Sarmīte – sākumskolas skolotāja
Šinkūns Juris - Valsts aizsardzības mācības skolotājs
Štoļde Evija – sākumskolas skolotāja
Tarasova Renata – sākumskolas skolotāja
Ungure Signe - pagarinātās dienas grupas skolotājs
Vecvagaris Matīss - dabaszinību, fizikas, inženierzinību un ekonomikas skolotājs
Zieda Astrīda – angļu valodas un sākumskolas skolotāja