Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Skolas Padome

SkolaPadomesSkolas Padome

2020./21.m.g.

Ir sācies jaunais mācību gads, un ir nepieciešams ievēlēt jauno Skolas padomi. Šogad strādājam neierastā režīmā, bet darbs turpinās pilnā sparā.
Pielikumā Skolas padomes reglaments. Aicinu ar to iepazīties. No vecāku vidus būs jāievēl 5 locekļi. Sākotnēji, aicinām pieteikties visus, kas jūt sevī spēku un aicinājumu darboties Skolai, skolēniem un vecākiem svarīgu ideju izstrādē un lēmumu pieņemšanā 2020./2021.m.g.
Pieteikties var arī tie Skolas padomes locekļi, kuri pārstāvējuši vecākus iepriekšējos gados, ar nosacījumu, ka bērns turpina mācības mūsu skolā.
Pieteikumus, norādot bērna klasi, sūtiet uz skolas e pastu r31vs@riga.lv līdz šī gada 1.oktobrim. Par tālāko informēšu.

Rīgas 31.vidusskolas direktore
Dace Retiga2019./20.m.g.

Skolas Padomes sastāvs:


Vecāku pārstāvji

Kontakti

Bērziņa Dace

Štreihfelde Lēpe Inga

Sakne-Strautmane Inita

Trusa Stella

Birkmanis Arvis

nevisa2@inbox.lv

inga@lepens.lv

inita.sakne2014@gmail.com

stella.t@inbox.lv

arvisbi@inbox.lv

 

Skolotāju pārstāvji

Kontakti

Šifa Sarmīte

Mamaja Iluta

sarmite22@inbox.lv

ilrodi.6@inbox.lv

 

Izglītojamo pārstāvji

Kontakti

Smaja Inese

Ivanovs Roberts
inese.smaja57@gmail.com

robertsivanovs1@gmail.com

 

Skolas Padomes sanāksmes organizē un vada Skolas Padomes priekšsēdētājs.
Sanāksmes notiek vismaz divas reizes gadā.