Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Skolas Padome

SkolaPadomesSkolas Padome

2023./24.m.g.

Skolas Padomes sastāvs:

Vecāku pārstāvji

Kontakti

Skutele Dace
Skolas Padomes priekšsēdētāja

annce@inbox.lv

Cvetkova-Jākobsone Viktorija

viktorijacj@inbox.lv

Kalniņa Enija

enija1985@inbox.lv

Kravale Ilona

ilonite-@inbox.lv

Verbova Andžela angelis_78@ukr.net

Skolotāju pārstāvji

Kontakti

Kākere Maija

mkakere@edu.riga.lv

Mamaja Iluta

imamaja@edu.riga.lv

Skuja Iveta

iskuja3@edu.riga.lv

Retiga-Kudelenska Dace

dretiga@edu.riga.lv

 

Izglītojamo pārstāvji

Kontakti

Miķelsone Simona smikelsone@edu.riga.lv

Lazdiņš Markuss mlazdins13@edu.riga.lv

 

Skolas Padomes sanāksmes organizē un vada Skolas Padomes priekšsēdētājs.
Sanāksmes notiek vismaz divas reizes gadā.