Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns sākumskolā

Ārpus mācībāmPasākumi sākumskolā

Rīgas 31. vidusskolas 1.-4. klašu  pasākumu plāns


2021./2022. mācību gadam

Pasākums

Laiks

Atbildīgie

Tradicionālie svētki.

 

 

 Zinību diena

 septembris

B. Jankovska  

Skolotāju diena

 oktobris

B. Jankovska   

Metodiskās komisijas organizētie pasākumi.

 

 

Adaptācijas diena ar sporta aktivitātēm

 septembris

 B.Jankovska, kl. audz.,sporta org.V.Smiltens  

Zīmējumi skolas pagalmā

septembris

I. Lūse-Tontegoda, kl. audz.

Pārgājiena diena

septembris

Kl. audz., B.Jankovska,       

Pasākums „Čaklais lasītājs”

oktobris – janvāris

L.Eltermane, kl. audz.

Latviešu valodas olimpiāde

      1.-4.kl.

janvāris

L. Eltermane

Matemātikas atjautības stundas 1.-4.kl.

februāris

 kl. audz., priekšm. skolot.

Matemātikas olimpiāde 1.-4. kl.

februāris

L. Eltermane

Projektu dienas 2.-4. kl.

februāris

B.Jankovska, kl. audz.

Zīmējumu konkurss 1.-4. kl.

februāris

  I.Lūse-Tontegoda

Valsts diagnosticējošais darbs latv.v. 3.kl.

17. februāris

B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Valsts diagnosticējošais darbs matemāt. 3.kl.

23. februāris

B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Vecāku diena

maijs

B.Jankovska, priekšm.skolot., kl. audz.

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana.

 

 

Mārtindienas tradīciju stunda klasēs.

10. novembris.

Kl. audzin.

Valsts svētkiem veltīts pasākums klasēs

17. novembris

B.Jankovska ,  kl. audzin.

Ziemassvētku  pasākumi klasēs

decembris

B.Jankovska,  O. Ruska,  kl. audzin.

Lieldienu  pasākumi klasēs 

aprīlis

kl. audzin.

Atkarības profilakse.

 

 

Pašvaldības policijas organiz. lekcijas

Oktobris - maijs

I.Alksne, B. Jankovska

Lekcija par veselīgu uzturu un higiēnu

Oktobris – maijs

B. Jankovska, kl. audz.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

 

Sporta diena

septembris, maijs

V.Smiltens

Koncerti, teātri, izstādes.

 

 

Skolēnu rokdarbu un vizuālās mākslas darbu izstādes klasēs un gaiteņos 

sept.- maijs

B.Jankovska, priekšm.skolot.

Piedalīšanās valsts, pilsētas, rajona organizētajos konkursos, izstādēs, pasākumos un projektos

 

 

Pēc jaunākās informācijas

sept.- maijs.

B. Jankovska