Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns sākumskolā

Ārpus mācībāmPasākumi sākumskolā

Rīgas 31. vidusskolas 1.-4. klašu  pasākumu plāns


2020./2021. mācību gadam

Pasākums

Laiks

Atbildīgie

Tradicionālie svētki.

 

 

 Zinību diena

 septembris

 B. Jankovska  

Skolotāju diena

 oktobris

 B. Jankovska  

Metodiskās komisijas organizētie pasākumi.

 

 

Adaptācijas diena  

 septembris

 B.Jankovska, kl. audz.   

Pārgājiena diena

septembris

Kl. audz., B.Jankovska,       

Sporta diena

septembris

I.Skuja

Pasākums „Čaklais lasītājs”

oktobris – janvāris

L.Eltermane, kl. audz.

Latviešu valodas olimpiāde

      1.-3.kl.

janvāris

L. Eltermane

Skatuves runas konkurss 1.- 3. kl. skolēniem

janvāris

B. Jankovska, S. Briede

Matemātikas atjautības stundas 1.-3.kl.

februāris

 kl. audz., priekšm. skolot.

Matemātikas olimpiāde 1.-3. kl.

februāris

L. Eltermane

Projektu dienas 2.-3. kl.

februāris

B.Jankovska, kl. audz.

Zīmējumu konkurss 1.-3. kl.

februāris

  I.Lūse-Tontegoda

Valsts diagnosticējošais darbs latv.v. 3.kl.

februāris

B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Valsts diagnosticējošais darbs matemāt. 3.kl.

februāris

B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Vecāku diena

maijs

B.Jankovska, priekšm.skolot., kl. audz.

P.i.i.„Blāzmiņa”,„ Laimiņa”, ”Rūķītis”  izglīt.iepazīš. ar skolu

marts

B.Jankovska,  S.Briede, L.Lapa

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana.

 

 

Valsts svētkiem veltīts koncerts

novembris

B.Jankovska , O. Ruska, S.Briede

Ziemassvētku uzvedums

decembris

B.Jankovska,  O. Ruska,   S.Briede

Lieldienu  pasākumi klasēs 

aprīlis

kl. audzin.

Atkarības profilakse.

 

 

Pašvaldības policijas organiz. lekcijas

Oktobris - maijs

I.Alksne, B. Jankovska

Lekcija par veselīgu uzturu un higiēnu

Oktobris – maijs

B. Jankovska, kl. audz.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

 

Rudens ekskursijas

septembris

  kl.audz.

“Olimpiskā diena”

septembris

I. Skuja

Tautas bumbas turnīrs   2.-3. kl.

februāris

I. Skuja

Ritmikas konkurss

marts

I. Skuja

Sporta diena

septembris, maijs

I. Skuja

Koncerti, teātri, izstādes.

 

 

Skolēnu rokdarbu un vizuālās mākslas darbu izstādes klasēs un gaiteņos 

sept.- maijs

B.Jankovska, priekšm.skolot.

Jaungada ieskaņas koncerts vecākiem

Janvāris

B.Jankovska, S.Briede, O.Ruska, kl. audzin.

Jaungada ieskaņas koncerts pirmskolas izglītības iestāžu izglītojamiem

janvāris, februāris

B.Jankovska, S.Briede, O.Ruska, kl. audzin.

Piedalīšanās valsts, pilsētas, rajona organizētajos konkursos, izstādēs, pasākumos un projektos

 

 

Piedalīšanās Meridian matemātikas konkusā

novembris

L.Eltermane, priekšm.skolot.

Pēc jaunākās informācijas

sept.- maijs.

B. Jankovska