Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns sākumskolā

Ārpus mācībāmPasākumi sākumskolā

Rīgas 31. vidusskolas 1.-3. klašu  pasākumu plāns


2023./2024. mācību gadam

Pasākums

Laiks

Tradicionālie svētki.

 

 Zinību diena

 septembris

Skolotāju diena

 septembris

Metodiskās komisijas organizētie pasākumi.

 

Adaptācijas diena 

 septembris

Pārgājiena diena

septembris

Pasākums „Čaklais lasītājs”

oktobris – janvāris

Latviešu valodas olimpiāde

      1.-3.kl.

janvāris

Matemātikas olimpiāde 1.-3. kl.

februāris

Zīmējumu konkurss 1.-3. kl.

 aprīlis

Vecāku diena

maijs

P.i.i.„Blāzmiņa”,„ Laimiņa”, ”Rūķītis”  izglītōjamo iepazīš. ar skolu

marts

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana.

 

Valsts svētkiem veltīts koncerts

novembris

Ziemassvētku pasākums

decembris

Lieldienu  pasākums

aprīlis

Atkarības profilakse.

 

Pašvaldības policijas organiz. lekcijas

Oktobris - maijs

Lekcija par veselīgu uzturu un higiēnu

Oktobris – maijs

Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta organiz. nodarb.

Novembris

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

 Dinamiskās pauzes 1.-2. kl. skolēniem

 

Sporta diena

  maijs

Peldēšanas nodarbības 2. kl. izglītojamiem

septembris- maijs

Koncerti, teātri, izstādes.

 

Skolēnu rokdarbu un vizuālās mākslas darbu izstādes klasēs un gaiteņos 

sept.- maijs

Lieldienu koncerts pirmskolas izglītības iestāžu izglītojamiem

 Marts

Vecāku dienas koncerts

maijs

Piedalīšanās valsts, pilsētas, rajona organizētajos konkursos, izstādēs, pasākumos un projektos

 

Piedalīšanās Meridian matemātikas konkusā

 

Pēc jaunākās informācijas

sept.- maijs.