Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns sākumskolā

Ārpus mācībāmPasākumi sākumskolā

Rīgas 31. vidusskolas 1.-3. klašu  pasākumu plāns


2022./2023. mācību gadam

Pasākums

Laiks

Atbildīgie

Tradicionālie svētki.

 

 

 Zinību diena

 septembris

 B. Jankovska, S. Briede, Andžela Hilo-Lukševica

Skolotāju diena

 septembris

 B. Jankovska  

Metodiskās komisijas organizētie pasākumi.

 

 

Adaptācijas diena  

 septembris

 B.Jankovska, kl. audz.   

Pārgājiena diena

septembris

Kl. audz., B.Jankovska,       

Sporta diena

septembris

V.Smiltens

Pasākums „Čaklais lasītājs”

oktobris – janvāris

L.Eltermane, kl. audz.

Latviešu valodas olimpiāde

      1.-3.kl.

janvāris

L. Eltermane

Matemātikas olimpiāde 1.-3. kl.

februāris

L. Eltermane

Zīmējumu konkurss 1.-3. kl.

 aprīlis

  I.Lūse-Tontegoda

Valsts diagnosticējošais darbs latv.v. 3.kl.

 februāris

B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Valsts diagnosticējošais darbs matemāt. 3.kl.

 marts

B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Vecāku diena

maijs

B.Jankovska, priekšm.skolot., kl. audz.

P.i.i.„Blāzmiņa”,„ Laimiņa”, ”Rūķītis”  izglītōjamo iepazīš. ar skolu

marts

B.Jankovska, L.Eltermane, R.Tarasova

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana.

 

 

Valsts svētkiem veltīts koncerts

novembris

B.Jankovska , Andžela Hilo-Lukševica, S.Briede

Ziemassvētku pasākums

decembris

B.Jankovska, Hilo-Lukševica,  S.Briede

Lieldienu  pasākumi klasēs 

aprīlis

kl. audzin.

Atkarības profilakse.

 

 

Pašvaldības policijas organiz. lekcijas

Oktobris - maijs

I.Alksne, B. Jankovska

Lekcija par veselīgu uzturu un higiēnu

Oktobris – maijs

B. Jankovska, kl. audz.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

 

Rudens ekskursijas

septembris

  kl.audz.

 Dinamiskās pauzes 1.-2. kl. skolēniem

 

  B. Jankovska

Tautas bumbas turnīrs   2.-3. kl.

 Marts/aprīlis

 

Sporta diena

septembris, maijs

 V.Smiltens

Peldēšanas nodarbības 2. kl. izglītojamiem

septembris- maijs

B.Jankovska, V.Smiltens

Koncerti, teātri, izstādes.

 

 

Skolēnu rokdarbu un vizuālās mākslas darbu izstādes klasēs un gaiteņos 

sept.- maijs

B.Jankovska, priekšm.skolot.

Jaungada ieskaņas koncerts vecākiem

Janvāris

B.Jankovska, S.Briede, Hilo-Lukševica , kl. audzin.

Jaungada ieskaņas koncerts pirmskolas izglītības iestāžu izglītojamiem

janvāris, februāris

B.Jankovska, S.Briede, Hilo-Lukševica , kl. audzin.

Vecāku dienas koncerts

maijs

B.Jankovska, S.Briede, Hilo-Lukševica , kl. audzin.

Piedalīšanās valsts, pilsētas, rajona organizētajos konkursos, izstādēs, pasākumos un projektos

 

 

Piedalīšanās Meridian matemātikas konkusā

 

L.Eltermane, priekšm.skolot.

Pēc jaunākās informācijas

sept.- maijs.

B. Jankovska