Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns vidusskolā

Ārpus mācībāmPasākumi vidusskolā

Apstiprināts ar Rīgas 31.vidusskolas direktores 05.10.2020. rīkojumu nr. VS-31-20-170-rs
Pasākumu plāns 2020./21. m.g.

 

1.pusgads

 

Laiks

Atbildīgais

Tradicionālie svētki

 

 

 • Zinību diena

1. septembris

D.Berķe

 • Skolotāju diena

2. oktobris

D.Berķe

Metodisko komisiju organizētie pasākumi

 

 

 • Starptautiskā lasītprasmes diena

9. septembris

A.Spriņģe

 • Akcija “Dzejolis uz trotuāra”

11. septembris

D.Berķe

 • ES valodu nedēļa  - frazeoloģismi ES valodās

25. septembris

I.Innusa

A.Spriņģe

 • Konkurss “Erudītākis dabas novērotājs”.

5.-9. oktobris

S.Giluča

 • K.Baronam – 185. Interaktīvas nodarbības 5., 6.klašu skolēniem, ekskursija uz Burtnieku namu

oktobris

A.Spriņģe

 • Mārtiņdienu tradīciju stunda 5. klasēm

10. novembris

D.Berķe

 • Lāčplēša dienai veltītas stundas muzejā

11. novembris

A.Grablovskis

 • R.Ezerai – 90. Interaktīvas nodarbības 8., 12.klases skolēniem

decembris

A.Spriņģe

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana

 

 

 • Piedalīšanās Valsts valodas aģentūras organizētajā valodas akcijā “Mans latviskākais vārds”

oktobris, novembris

D.Berķe

 • Mārtiņu tradīciju stunda 5.kl.

10. novembris

D.Berķe

 • Valsts svētkiem veltītie pasākumi

17. novembris

D.Berķe

 • Ziemassvētku uzveduma noskatīšanās

20. decembris

D.Berķe

Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi

 

 

 • Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpēju profilakses nodaļas organizētās nodarbības  5., 6.klašu skolēniem 

novembris

I.Alksne

Veselīga dzīvesveida popularizēšana

 

 

 • Adaptācijas diena. Pārgājiens “Mangaļsala – Vecāķi”

2. septembris

D.Berķe

 • Olimpiskā diena

18. septembris

V.Ķepīte

 • Rudens ekskursijas organizēšana

septembris, oktobris

Kl. audz.

 • Ziemassvētku kauss

17. decembris

V.Ķepīte, J.Daugulis

Karjeras mācība

 

 

 • Karjeras nedēļa

26.-30. oktobris

Z.Milzarājs

 • Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem

septembris – decembris

Z.Milzarājs

D.Berķe

 •  Ekskursijas uz uzņēmumiem

septembris – decembris

Kl. audz.

 • Profesionālās orientācijas stenda pilnveide

septembris – decembris

Z.Milzarājs

Izglītojamo padomes organizētie pasākumi

 

 

 • Skolotāju diena

2. oktobris

I.Smaja

 • Lāčplēša dienai veltītās stundas

11. novembris

I.Smaja

 • Gatavošanās Valsts svētkiem

novembris

I.Smaja

 • Skolas sapošana Ziemassvētkiem

decembris

I.Smaja

Teātri, koncerti, izstādes

 

 

 • Valsts svētkiem veltītais koncerts

17. novembris

D.Berķe

 • Ziemassvētkiem veltīts uzvedums

18. decembris

D.Berķe

 • Izstādes skolas gaiteņos

septembris - decembris

A.Sīmane

Piedalīšanās valsts, pilsētas organizētajos konkursos

 

 

 • Pēc jaunākās informācijas

septembris – decembris

D.Berķe