Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns vidusskolā

Ārpus mācībāmPasākumi vidusskolā

Pasākumu plāns 2021./22. m.g.

2.pusgads

 

Laiks

Atbildīgais

Tradicionālie svētki.

 

 

 • Pēdējais zvans.

13. maijs

D.Berķe

 • 9.klašu izlaidums.

16. jūnijs

D.Berķe

 • 12.klases izlaidums

16. jūnijs

D.Berķe

Metodisko komisiju organizētie pasākumi.

 

 

 • Barikāžu aizstāvju atceres diena

20. janvāris

Kl. audz.

 • Dzimtās valodas diena.

21. februāris

A.Spriņģe

 • Viktorīna “Ko tu zini par angliski runājošām valstīm?”

5., 12. marts

I.Innusa

 • Lieldienu tradīciju stunda.

14. aprīlis

M.Kākere

 • Dārza svētki.

27. maijs

D.Berķe

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

 

 • Pašvaldības policijas lekcijas.

janvāris – maijs

I.Alksne

 • Nodarbības par veselīgu dzīvesveidu.

janvāris – maijs

D.Berķe

Karjeras izglītība.

 

 

 • Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem.

janvāris-maijs

 Z.Milzarājs

 • Tikšanās ar skolas absolventiem.

janvāris-maijs

 Z.Milzarājs

 • Tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

janvāris –maijs

 Z.Milzarājs

 •  Karjeras izglītības  stenda pilnveide bibliotēkā.

janvāris-maijs

 Z.Milzarājs

Izglītojamo Padomes organizētie pasākumi.

 

 

 • Valentīndienas pasts.

13. , 14. februāris

R.Fridrihsberga

 • Novērtēšanas diena.

4. marts

R.Fridrihsberga

 • Sveiciens Sieviešu dienā!

6. marts

R.Fridrihsberga

 • Mīmu diena.

1. aprīlis

R.Fridrihsberga

 • Tematiskā nedēļa.

11.-14. aprīlis

R.Fridrihsberga

 • Veselīga dzīvesveida nedēļa.

9.-13. maijs

R.Fridrihsberga

 • Dārza svētki.

29. maijs

R.Fridrihsberga

Teātri, koncerti, izstādes.

 

 

 • Izstāde „Kas ir mīlestība”.

februāris

L.Fernendeša

 • Izstāde “4.maijs – LR neatkarības atjaunošanas diena”.

aprīlis

L.Fernendeša

 • Izstāde “Māmiņai”.

aprīlis

L.Fernendeša

 • 2. un 3.stāva pastāvīgās ekspozīcijas nomaiņa.

janvāris - maijs

L.Fernendeša
1.pusgads

 

Laiks.

Atbildīgais.

Tradicionālie svētki.

 

 

 • Zinību diena.

1. septembris

D.Berķe

 • Skolotāju diena.

1. oktobris

D.Berķe

Metodisko komisiju organizētie pasākumi.

 

 

 • Akcija “Dzejolis uz trotuāra”

11. septembris

D.Berķe

M.Kākere

15. oktobris “Valoda man ir..’

15. oktobris

A.Sprinģe

 •  Mārtiņdienu tradīciju stunda 5. klasēm.  

10. novembris

 D.Berķe

 • Lāčplēša dienai veltītas stundas muzejā.

11. novembris

 L.Miezīte

 • A.Čakam – 120. Interaktīvas nodarbības 8.- 12.klases skolēniem.

 oktobris

D.Berķe

S. Spriņģe

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana.

 

 

 • Mārtiņu tradīciju stunda 5.kl.

10. novembris

 D.Berķe

 • Valsts svētkiem veltītie pasākumi.

17. novembris

D.Berķe

 • Ziemassvētku uzveduma noskatīšanās.

20. decembris

 D.Berķe

 Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi.

 

 

 • Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpēju profilakses nodaļas organizētās nodarbības  5., 6.klašu skolēniem 

oktobris

I.Alksne

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

 

 • Adaptācijas diena. Pārgājiens “Mangaļsala – Vecāķi”

2. septembris

D.Berķe,  

 • Rudens kross.

28. septembris

V.Ķepīte

 • Rudens ekskursijas organizēšana.

septembris, oktobris

Kl. audz.

 • Ziemassvētku kauss.

17. decembris

V.Ķepīte,  J.Daugulis

Karjeras mācība.

 

 

 • Karjeras nedēļa.

oktobris

 Z.Milzarājs

 • Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem.

septembris – decembris

 Z.Milzarājs

D.Berķe

 • Profesionālās orientācijas stenda pilnveide . 

septembris – decembris

 Z.Milzarājs

Izglītojamo padomes organizētie pasākumi.

 

 

 • Skolotāju diena.

2. oktobris

R.Fridrihsberga

 • Lāčplēša dienai veltītās stundas.

11. novembris

R.Fridrihsberga

 • Gatavošanās Valsts svētkiem.

novembris

R.Fridrihsberga

 • Skolas sapošana Ziemassvētkiem.

decembris

R.Fridrihsberga

Teātri, koncerti, izstādes.

 

 

 • Koncerti  projekta ‘Latvijas skolas soma” ietvaros.

septembris- decembris

D.Berķe

 • Valsts svētkiem veltītais koncerts.

17. novembris

  D.Berķe

 • Ziemassvētkiem veltīts uzvedums.

18. decembris

D.Berķe

 • Izstādes  skolas gaiteņos.  

 septembris - decembris

  L.Fernandeša

Piedalīšanās valsts, pilsētas organizētajos konkursos.

 

 

 • Pēc jaunākās informācijas.

septembris – decembris

D.Berķe