Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns vidusskolā

Ārpus mācībāmPasākumi vidusskolā

Pasākumu plāns 2023./24. m.g.

2.pusgads

 

Laiks

Atbildīgais

Tradicionālie svētki.

 

 

 • Pēdējais zvans.

31.maijs

D.Berķe

 • 9.klašu izlaidums.

19. jūnijs

D.Berķe

 • 12.klases izlaidums

19. jūnijs

D.Berķe

 • Žetonu vakars

29. februāris

D.Berķe

Metodisko jomu organizētie pasākumi.

 

 

 • Erudīcijas konkurss “Gudrs, vēl gudrāks”.

22. janvāris,

5. februāris, 12.februāris

M.Gražanska

 • Barikāžu aizstāvju atceres diena

20. janvāris

Kl. audz.

 • Dzimtās valodas diena.

21. februāris

A.Spriņģe

 • Viktorīna “Ko tu zini par angliski runājošām valstīm?”

5.,12. marts

I.Innusa

 • Lieldienu tradīciju stunda.

28.marts

 M.Kākere

 • Dārza svētki.

27.maijs

D.Berķe

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

 

 

 • Pašvaldības policijas lekcijas.

janvāris – maijs

I.Alksne

 • Nodarbības par veselīgu dzīvesveidu.

janvāris – maijs

D.Berķe

Karjeras izglītība.

 

 

 • Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem.

janvāris-maijs

 Z.Milzarājs

 • Tikšanās ar skolas absolventiem.

janvāris-maijs

 Z.Milzarājs

 • Tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

janvāris –maijs

 Z.Milzarājs

 •  Karjeras izglītības  stenda pilnveide bibliotēkā.

janvāris-maijs

 Z.Milzarājs

Izglītojamo Padomes organizētie pasākumi.

 

 

 • Valentīndienas tematiskā nedēļa, pasts.

13. , 14.februāris

 S.Miķelsone

 • Valentīndienas balle.

16.februāris

 S.Miķelsone

 • Sveiciens Sieviešu dienā!

8. marts

S.Miķelsone

 • Lieldienu tematiskā nedēļa

25. – 28.marts

S.Miķelsone

 •  Popiela

19. aprīlis

S.Miķelsone

 • Dārza svētki.

29.maijs

S.Miķelsone

Teātri, koncerti, izstādes.

 

 

 • Izstāde „Kas ir mīlestība”.

februāris

L.Fernandeša

 • Izstāde “Lieldienas” 

marts

S.Šifa

 • Izstāde “4.maijs – LR neatkarības atjaunošanas diena”.

aprīlis

L.Fernandeša

 • Izstāde “ Māmiņai”.

aprīlis

L.Fernandeša

 • Interešu izglītības pulciņu koncerts.

26.aprīlis

D.Berķe

 • 2.un 3.stāva pastāvīgās ekspozīcijas nomaiņa.

janvāris - maijs

L.Fernandeša