Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Valsts pārbaudes darbu norises laiki

MācībasValsts pārbaudes darbi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 319
Rīgā 2020. gada 26. maijā (prot. Nr. 36 8. §)
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 69
Rīgā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 10 25. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 70
Rīgā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 10 26. §)

3. klasēm
Diagnosticējošie pārbaudes darbi
 • latviešu valodā
  • mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam,
  • rakstu daļa – 3. martā;
 • matemātika – 9. martā.

6. klasēm
Diagnosticējošie pārbaudes darbi
 • latviešu valodā
  • mutvārdu daļa no 4. janvāra līdz 16. februārim,
  • rakstu daļa – 17. februārī,
 • matemātika – 25. februārī,
 • dabaszinībās - 4. martā.

9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi - eksāmeni
 • latviešu valodā - 19. un 20. maijā,
 • vienā no svešvalodām - 25. maijā,
 • matemātika – 28. maijā;
 • Latvijas vēsture - 1. jūnijā.

12. klasei

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību būs jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valoda - 18. maijā,
 • viena svešvaloda - angļu valoda 11. un 12. maijā, krievu valoda - 13. maijā,
 • matemātika - 21. maijā.
Ceturtais eksāmens nav obligāts, bet ir kārtojams pēc izglītojamā izvēles, piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai iestātos augstākajā izglītības iestādē. Izvēles eksāmens var būt viens vai vairāki.

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 21. jūnijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2021. gada 28. jūnijā;
 • informātikā (kombinēti) - 2021. gada 29. jūnijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2021. gada 30. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2021. gada 1. jūlijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2021. gada 2. jūlijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 2021. gada 5. jūlijā.