Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Valsts pārbaudes darbu norises laiki

MācībasValsts pārbaudes darbi

2022./2023.
9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi - eksāmeni
 • latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) - 16. un 17. maijā,
 • matemātika (rakstiski, centralizēti) – 24. maijā;
 • vienā svešvalodā (kombinēti) - 1. un 2. jūnijā;
 • starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) - 6. jūnijā.
MK noteikumi nr. 132 (22.02.2022.) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā12. klasei
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Valsts noteiktie pārbaudes darbi vispārējās vidējās izglītības posmā ir šādi:

 • valsts pārbaudes darbs latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs matemātikā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • ne mazāk kā divi valsts pārbaudes darbi padziļinātājos kursos augstākajā mācību satura apguves līmenī.
MK noteikumi nr. 416 (03.09.2019.) Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem.


Centralizētie eksāmeni:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
 • angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 9. un 10. maijā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2023. gada 11. maijā;
 • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. maijā;

matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 15. maijā;

kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;

vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;

latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;

bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 2. jūnijā;

ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, praktiskā daļa – 6. jūnijā;

sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 7. jūnijā;

fizikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 8. jūnijā, praktiskā daļa – 9. jūnijā.


MK noteikumi nr. 132 (22.02.2022.) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā2021./2022. m. g.
3. klasēm
Diagnosticējošie pārbaudes darbi
 • latviešu valodā
  • mutvārdu daļa no 5. janvāra līdz 16. februārim,
  • rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātika – 23. februārī.


6. klasēm
Diagnosticējošie pārbaudes darbi
 • latviešu valodā
  • mutvārdu daļa no 5. janvāra līdz 15. februārim,
  • rakstu daļa – 16. februārī,
 • matemātika – 24. februārī,
 • dabaszinībās - 3. martā.