Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Valsts pārbaudes darbu norises laiki

MācībasValsts pārbaudes darbi

2022./2023.
9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi
Centralizētie eksāmeni:
 • vienā svešvalodā - angļu, vācu vai franču (kombinēti) - rakstu daļa 24. maijā, mutvārdu daļa 24.-26. maijā;
 • latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa 29. maijā, mutvārdu daļa 29. maijā - 2. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 6. jūnijā.
MK noteikumi nr. 778 (13.12.2022.) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā12. klasei
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Valsts noteiktie pārbaudes darbi vispārējās vidējās izglītības posmā ir šādi:

 • valsts pārbaudes darbs latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs matemātikā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • ne mazāk kā divi valsts pārbaudes darbi padziļinātājos kursos augstākajā mācību satura apguves līmenī.
MK noteikumi nr. 416 (03.09.2019.) Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem.


Centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 15. maijā, mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;
 • sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 19. maijā;
 • ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 22. maijā, praktiskā daļa 23. maijā;
 • dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 29. maijā;
 • matemātikā (optimālais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 1. jūnijā;
 • svešvalodā - angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 5. jūnijā, mutvārdu daļa 5., 6. un 7. jūnijā;
 • kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 14. jūnijā.

MK noteikumi nr. 778 (13.12.2022.) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
3. klasēm
Diagnosticējošie darbi:
 • latviešu valoda 20.-24. februāris;
 • matemātika 6.-10. marts.


6. klasēm
Diagnosticējošie darbi:
 • dabaszinības 20.-24. februāris;
 • latviešu valoda 27. februāris - 3. marts;
 • matemātika 6.-10. marts.

9. klasēm
Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs:
24.-28. aprīlis.