Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Valsts pārbaudes darbu norises laiki

MācībasValsts pārbaudes darbi

2023./2024. m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2023./2024.mācību gadā

MK noteikumi Nr. 314 (20.06.2023., ar 12.03.2024. grozījumiem)

 

Apstiprināts ar Rīgas 31. vidusskolas direktores 2024. gada 26. marta rīkojumu Nr. VS31-24-74-rs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

22. aprīlis

 

23. aprīlis

 

24. aprīlis

Monitoringa darbs fizikā, ķīmijā vai bioloģijā 11. klasei

25. aprīlis

 

26. aprīlis

 

13. maijs

Sociālā zinātnes AL 12. klasei (raksti)

14. maijs

 

15. maijs

Latviešu valoda OL 12. klasei (raksti)

16. maijs

 

17. maijs

Kultūra un māksla AL 12. klasei (raksti)

20. maijs

Ģeogrāfija AL 12. klasei (raksti)

21. maijs

Ģeogrāfija AL 12. klasei

(praktiskā daļa)

22. maijs

Angļu valoda 9.klasei (raksti)

23. maijs

Angļu valoda 9.klasei (mutvārdi)

24. maijs

 

27. maijs

Dizains un tehnoloģijas AL 12. klasei (raksti)

28. maijs

Latviešu valoda 9.klasei (raksti)

29. maijs

Latviešu valoda 9.klasei (mutvārdi)

30. maijs

31. maijs

 

3. jūnijs

Angļu valoda OL  12. klasei (raksti + mutvārdi)

4. jūnijs

Matemātika 9. klasei (raksti)

5. jūnijs

 

6. jūnijs

 

7. jūnijs

Latviešu valoda OL 12. klasei (mutvārdi)

10. jūnijs

Matemātika OL 12. klasei (raksti)

11. jūnijs

 

12. jūnijs

 

13. jūnijs

Bioloģija AL 12. klasei

14. jūnijs

Bioloģija AL 12. klasei

 


Izraksts no MK Noteikumiem nr. 314 (20.06.2023.) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā


9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi
Centralizētie eksāmeni:
 • vienā svešvalodā - angļu, vācu vai franču (kombinēti) - rakstu daļa 22. maijā, mutvārdu daļa 22.-24. maijā;
 • latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa 28. maijā, mutvārdu daļa 27.-30. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 4. jūnijā.12. klasei
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Valsts noteiktie pārbaudes darbi vispārējās vidējās izglītības posmā ir šādi:

 • valsts pārbaudes darbs latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs matemātikā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • ne mazāk kā divi valsts pārbaudes darbi padziļinātājos kursos augstākajā mācību satura apguves līmenī.
MK noteikumi nr. 416 (03.09.2019.) Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem.


Centralizētie eksāmeni:

 • sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 13. maijā; 
 • latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 15. maijā, mutvārdu daļa – 5.-7. jūnijā;
 • kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 17. maijā;
 • ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 20. maijā, praktiskā daļa 21. maijā;
 • dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 27. maijā;
 • svešvalodā - angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 3. jūnijā, mutvārdu daļa 3.-5. jūnijā;
 • matemātikā (optimālais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 13. jūnijā.