Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Konsultācijas

MācībasKonsultācijas

Apstiprināts ar Rīgas 31.vidusskolas direktores 05.10.2020. rīkojumu nr. VS-31-20-170-rs
Konsultācijas 2020./21. m.g.

1.pusgads

Skolotāja uzvārds, vārds

Mācību priekšmets

Kabineta Nr.

Konsultācijas diena, laiks

Berķe Daiga

Latviešu valoda

219.

Pirmdiena 7.40-9.00

Otrdiena 14.20-15.10

Bērziņš Kristers

Mūzika

103.

Katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena 14.20-15.10 vai ilgāk

Bolgzda Baiba

Matemātika, informātika

 250.

Otrdiena 14.20-15.10

Briede Sandra

Sākumskola

155.

Piektdiena 13.50-15.35

Butlere Anna

Sākumskola

252.

Ceturtdiena 13.00-14.50

Daugulis Jānis

Sports

sporta zāle

Katra mēneša pirmā un trešā ceturtdiena 14.20-15.30

Eltermane Lolita

Sākumskola

332.

Otrdiena 12.10-12.55

Ceturtdiena 13.00-13.25

Giluča Sarmīte

Bioloģija, ķīmija

203.

Pirmdiena 7.40-8.15

Trešdiena 7.35-8.15

Ceturtdiena 7.40-8.15

Piektdiena 7.55-8.15

Grablovskis Andris

Ģeogrāfija, sociālās zinības, vēsture

 108.

Pirmdiena 7.45-8.15, 15.00-15.40

Trešdiena 7.45-8.15

Piektdiena 7.45-8.15

Grostiņš Normunds

Vēsture

302.

Pirmdiena 14.20-15.45

Gražanska Maruta

Matemātika

304.

Pirmdiena 15.00-16.00
Otrdiena 15.10-17.05

Innusa Ieva

Angļu valoda

321.

Otrdiena 14.20-15.00

Piektdiena 14.20-15.00

Jankovska Baiba

Sākumskola – angļu valoda

329.

Piektdiena 13.00-13.45

Kākere Maija

Latviešu valoda

220.

Trešdiena 15.00-15.40

Ceturtdiena 7.35-8.15

Kļaviņa Inta

Ķīmija

206.

Katra otrā nedēļa 15.45-16.15

Kricka Sanita

Latviešu valoda

125.

Pirmdiena 7.50-9.05

Trešdiena 13.30-15.25

Ķepīte Vija

Sports, ētika

Zāle

Trešdiena 7.40-8.15

Lapa Linda

Sākumskola

154.

Pirmdiena 13.00-14.00

Trešdiena 13.00-14.00

Lapiņa Daiga

Mājturība

204.

Katra mēneša pirmā un trešā otrdiena 15.10-15.50

Lūse-Tontegoda Ieva

Sākumskola

333.

Otrdiena 12.50-13.50

Ceturtdiena 8.00-8.15

Piektdiena 8.00-8.15

Mamaja Iluta

Matemātika, informātika

251., 201.

Trešdiena 14.20-15.15

Ceturtdiena 14.20-15.10

Miezīte Laima

Latviešu valoda

201.

321.

Pirmdiena 7.35-8.15

Piektdiena 8.25-9.05

Milzarājs Zigmunds

Mājturība

1. 

Katra mēneša pirmā un trešā otrdiena 15.05-15.45

Mūrnieks Jānis

Drāma

aktu zāle

Katra mēneša otrā          pirmdiena 7.50-8.20

Moldovane Ineta

Angļu valoda

322.

Otrdiena 14.20-15.05

Ceturtdiena 15.05-15.50

Rezakova Anita

Sākumskola

249.

Pirmdiena 13.35-14.05

Trešdiena 13.35-14.10

Ruska Olita

Sākumskola - mūzika

253.

Piektdiena 7.50-8.05, 13.00-13.15

Ruško Ārija

Matemātika

323.

Trešdiena 14.20-16.50

Sīmane Anda

Vizuālā māksla, kulturoloģija

101.

Pirmdiena 15.45-16.05

Otrdiena 15.45-16.05

Skuja Iveta

Sociālās zinības

Sports

Sporta zāle

302.

Trešdiena 14.15-14.55

Pirmdiena 14.15-14.30

Spriņģe Aina

Latviešu valoda

221.

Otrdiena 14.20-15.40

Trešdiena 8.20-9.00, 13.35-14.35

Strautiņa Ineta

Vācu valoda

305.

Otrdiena 15.00-16.00

Šifa Sarmīte

Sākumskola

334.

Otrdiena 14.00-15.00

Piektdiena 13.00-14.00

Štoļde Evija

Matemātika, dabaszinības

123.

Pirmdiena 8.20-9.00, 13.35-14.50

Ceturtdiena 13.35-14.50

Tarasova Renata

Sākumskola

152.

Otrdiena 12.10-12.50

Piektdiena 12.10-13.05

Vecvagaris Matīss

Fizika, ekonomika

307.

Pirmdiena 15.05-15.45

Otrdiena 13.35-14.40

Zieda Astrīda

Sākumskola

151.

Pirmdiena 13.30-14.20

Ceturtdiena 13.30-14.20