Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Karjeras nedēļa

Karjeras izglītībaAktuāli

Karjeras nedēļa

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad būs “Tavs prasmju portfelis”. Iesaistoties daudzveidīgās aktivitātēs, jaunieši varēs atklāt karjerai un dzīvei noderīgas prasmes, tās apkopojot savā prasmju portfelī. Karjeras nedēļa notiks jau 11. reizi, un šogad tā būs veltīta Eiropas Prasmju gadam.

Karjeras nedēļas ietvaros ikvienam būs iespēja apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgas prasmes: vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās, IT un profesionālās prasmes.

Pirmdien, 16. oktobrī, plkst. 18.30, pedagogi un vecāki aicināti pievienoties tiešsaistes nodarbībai “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”

(https://www.facebook.com/TavaiKarjerai ), kurā Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle skaidros, kā ikviens var izvērtēt savas prasmes un izvēlēties piemērotāko pieeju to pilnveidošanai. Tiešsaistes nodarbībai īpaši aicināti pievienoties pedagogi un vecāki, un tai būs pieejams surdotulkojums.

Otrdien, ar saukli “Attīsti personīgās prasmes!” visi aicināti pievērst uzmanību personīgo un ar tām cieši saistīto nodarbinātības prasmju izzināšanai, akcentējot kognitīvo, sociālo un emocionālo prasmju lomu ikvienā nozarē un profesijā, piedaloties dažādās aktivitātēs mācību priekšmetu nodarbībās.

Savukārt trešdien, 18. oktobrī, skolēniem būs iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par IT jomu. “IT prasmju dienā” norisināsies Latvijā pirmais IT eksāmens skolām. Eksāmenā varēs piedalīties skolēni vairākās vecuma grupās, sākot no 5. klases. Paredzēta arī praktiska nodarbība programmēšanas pamatprasmju apguvei, īpaši iedrošinot piedalīties meitenes. IT eksāmena un programmēšanas uzdevuma labāko rezultātu ieguvēji saņems balvas no Latvijas IT uzņēmumiem.

Eksāmens norisināsies trīs klašu grupās: 5. - 7. klases; 8. - 9.klases un 10.-12. klases

Reģistrēšanās eksāmenam un video pamācība atrodama šeit:

https://www.iteksamens.lv/ 

Ceturtdien, skolēniem būs iespēja iepazīt profesionālās prasmes, iesaistoties dažādās interaktīvās aktivitātēs un piedaloties nodarbībās, lai uzzinātu par daudzveidīgajām profesionālās izglītības iespējām. Skolēni varēs viesoties profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos vai tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem savā skolā.

Piektdien, Karjeras nedēļas noslēgumā, izglītojamajiem būs iespēja izveidot savu prasmju portfeli, kopā ar pedagogiem pārrunājot nedēļas laikā iegūtās zināšanas par prasmēm, kas turpmāk noderēs gan ikdienas dzīvē, gan karjerā, un pārrunājot, kādas prasmes vēl nepieciešams uzlabot un pilnveidot nākotnē.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, kuru Latvijā koordinē VIAA.

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi VIAA tīmekļa vietnes sadaļā:

 “Karjeras nedēļa 2023”, Tavai karjerai Facebook un X jeb Twitter kontos, kā arī VIAA Facebook un X jeb Twitter lapās.

Informācija sagatavota pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sniegtās informācijas.

 

Mazgalerija