Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2006/05

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 4.novembris 2006.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2006/05

Rīgas 31.vidusskola veic iepirkumu remontdarbiem - elektromontāžas darbi klasēs un sporta zālē.
Paredzamā līgumcena Ls 7300.- bez PVN.

Piedāvājumi un tāmes jāiesniedz līdz 2006.gada 8.novembrim plkst.10.00 Rīgas 31.vidusskolā Rīgā, Skuju ielā 11, 26.kabinetā vai pa faksu 7343230 (pieslēdzas pēc 5.signāla).

Iepirkuma kontaktpersona - Laima Miezīte, 29492267.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas Iepirkuma komisija nolēma slēgt pašvaldības iepirkuma līgumu par remontdarbiem - elektromontāžas darbi klasēs un sporta zālē ar SIA "Jumis HB", reģ.Nr.40003286924 par 8614.- Ls (astoņi tūkstoši seši simti četrpadsmit lati 00 santīmi) ar PVN.