Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Uzņemšana 10. klasē

UzņemšanaUzņemšana 10. klasē

Rīgas 31.vidusskolā aicinām apgūt vidējās izglītības programmu. Skola piedāvā divus virzienus:

1. Digitālais dizains, reklāma un izdevējdarbība

2. Uzņēmējdarbība un ekonomika


Dokumentu pieņemšana pie lietvedes 11.00-15.00.

Dokumenti: iesniegums, pamatizglītības apliecība (mazākumtautību skolu absolventeim - liecība), personu apliecinošs dokuments.Rīgas 31.vidusskolas

Vidējās izglītības mācību stundu plāns

1.virziens Digitālais dizains, reklāma un izdevējdarbība

Mācību joma

Mācību priekšmeti (pamatkursi un padziļinātie kursi)

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

Valodas

Latviešu valoda

2

2

2

210

Pirmā svešvaloda (angļu)

3

4

2

315

Otrā svešvaloda (vācu vai krievu)

2

2

 

140

Sociālā un pilsoniskā

Sociālās zinības un vēsture

2

2

 

140

*Sociālās zinātnes

 

 

6

210

Kultūras izpratne un pašizpausme

Kultūras pamati

 

2

 

1

 

 

 

105

210

Literatūra

2

4

 

210

Drāma

2

2

2

210

*Kultūra un māksla

 

 

6

210

Dabaszinātnes

 

Fizika

Ķīmija

Bioloģija

Ģeogrāfija

3

2

2

2

2

2

3

       2

 

 

1

175

140

210

140

Matemātika

Matemātika

4

4

4

420

Tehnoloģijas

Datorika

*Dizains un tehnoloģijas

2

1

 

6

105

210

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes

Veselība un sports

3

3

3

315

Starpdisciplinārs kurss

Projekta darbs

 

 

2

70

 

Specializētie kursi

 

 

 

 

**Valsts aizsardzības mācība

2

2

 

140

**Uzņēmējdarbības pamati

 

2

2

140

Izglītojamā mācību stundu slodze

35

36

36

 

*Padziļināts mācību priekšmets

**izglītojamais var izvēlēties vienu no mācību priekšmetiem


2. virziens Uzņēmējdarbība un ekonomika

Mācību joma

Mācību priekšmeti (pamatkursi un padziļinātie kursi)

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

Valodas

Latviešu valoda

2

2

2

210

Pirmā svešvaloda (angļu)

3

4

2

315

Otrā svešvaloda (vācu vai krievu)

2

2

 

140

Sociālā un pilsoniskā

Sociālās zinības un vēsture

2

2

 

140

*Sociālās zinātnes

 

 

6

210

Kultūras izpratne un pašizpausme

Kultūras pamati

 

2

 

1

 

 

 

105

210

Literatūra

2

4

 

210

Drāma

2

2

2

210

*Kultūra un māksla

 

 

6

210

Dabaszinātnes

 

Fizika

Ķīmija

Bioloģija

Ģeogrāfija

3

2

2

2

2

2

3

       2

 

 

1

175

140

210

140

 

* Ģeogrāfija

 

 

6

210

Matemātika

Matemātika

4

4

4

420

Tehnoloģijas

Datorika

2

1

 

105

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes

Veselība un sports

3

3

3

315

Starpdisciplinārs kurss

Projekta darbs

 

 

2

70

 

Specializētie kursi

 

 

 

 

**Valsts aizsardzības mācība

2

2

 

140

**Uzņēmējdarbības pamati

 

2

2

140

Izglītojamā mācību stundu slodze

35

36

36

 

*Padziļināts mācību priekšmets

**izglītojamais var izvēlēties vienu no mācību priekšmetiem