Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Dokumenti normatīvie

SkolaDokumenti normatīvie

Iekšējie normatīvie akti.

1.Rīcības plāni.

   1.1. Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē

   1.2. Ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp izglītojamajiem.

   1.3. Ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdoma, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.

2. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība.

3. Grozījumi Ētikas komisijas nolikumā.

4. Rīgas 31.vidusskolas darba kārtības noteikumi.

5. Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Rīgas 31.vidusskolā.

6. Rīgas 31.vidusskolas Ētikas kodekss.

7. Rīgas 31.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi.

8. Kārtība vienotajām prasībām izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā.

9. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība