Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Konsultācijas

MācībasKonsultācijas

Apstiprināts ar 19.08.2019. direktora rīkojumu nr. VS-31-19-145

 

 

Konsultācijas mācību priekšmetos 2019. gada 19.-27. augusts

9.00-12.00

Skolotāja uzvārds, vārds Mācību priekšmets Kabineta Nr.  19.aug 20.aug 21.aug 22.aug 23.aug 24.aug 25.aug 26.aug 27.aug
Berķe Daiga Latviešu valoda 219 X X X   X     X X
Bolgzda Baiba Matemātika, informātika  250. X X X X       X X
Briede Sandra Sākumskola 155 X X X X X     X X
Butlere Anna Sākumskola 252 X X X X X     X X
Daugulis Jānis Sports sporta zāle X X     X     X X
Eltermane Lolita Sākumskola 332 X X X X X     X X
Giluča Sarmīte Bioloģija, dabaszinības 203 X   X   X     X  
Grablovskis Andris Vēsture 108 X X X X X     X X
Gražanska Maruta Matemātika 304 X X X X X     X X
Innusa Ieva Angļu valoda 321 X X X X X     X X
Jankovska Baiba Sākumskola – angļu valoda 329 X X X X X     X X
Kākere Maija Latviešu valoda 220   X X X          
Kļaviņa Inta Ķīmija 206 X X           X X
Krūmiņa Anda Vizuālā māksla, kulturoloģija 101   X X X X       X
Ķepīte Vija Sociālās zinības, sports 218 X X X   X     X X
Lapa Linda Sākumskola 154 X X X X X     X X
Lapiņa Daiga Mājturība 204 X X X         X X
Lūse-Tontegoda Ieva Sākumskola 333 X X X X X     X X
Magida Viktorija Krievu valoda 318 X X X X       X X
Makarova Adriana Vācu valoda 305 X X X         X  
Mamaja Iluta Matemātika, informātika, mājturība 201 X X X X X     X X
Milzarājs Zigmunds Mājturība 1.  X X X         X X
Rezakova Anita Sākumskola 249 X X X X X     X X
Roziņš Viesturs Drāma aktu zāle               X X
Ruska Olita Sākumskola - mūzika 253 X X X X X     X X
Ruško Ārija Matemātika 323   X X X X       X
Samoilenko Jeļena Angļu valoda 322 X X X X X     X X
Simone Ārija Latviešu valoda 105 X     X X       X
Skuja Iveta Sākumskola 330 X X X X X     X X
Spriņģe Aina Latviešu valoda 221 X X X X X     X X
Strode Judīte Sports   X X X X X     X X
Šifa Sarmīte Sākumskola 334 X X X X X     X X
Štoļde Evija Sākumskola 331 X X X X X     X X
Tarasova Renata Sākumskola 152 X X X X X     X X
Vecvagaris Matīss Fizika, ekonomika 307     X X X     X X
Zieda Astrīda Sākumskola 151 X X X X X     X X