Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Konsultācijas

MācībasKonsultācijas

Apstiprināts ar Rīgas 31.vidusskolas direktores

09.01.2020. rīkojumu VS31-20-4-rs

Konsultācijas

2019./20.m.g. 2.sem.

 

Skolotāja uzvārds, vārds

Mācību priekšmets

Kabineta Nr.

Konsultācijas diena, laiks

Berķe Daiga

Latviešu valoda

219.

Pirmdiena 8.20-9.00

Otrdiena 14.20-15.40

Bērziņš Kristers

Mūzika

103.

Katra mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena 15.00-15.45

Bolgzda Baiba

Matemātika, informātika

 250.

Pirmdiena 8.00-8.15

Otrdiena 13.35-14.20

Briede Sandra

Sākumskola

155.

Pirmdiena 12.50-14.20

Piektdiena 12.50-13.40

Butlere Anna

Sākumskola

252.

Otrdiena 7.40-8.20, 15.00-15.35

Trešdiena 7.40-8.20

Daugulis Jānis

Sports

sporta zāle

Otrdiena 15.00-15.30

Eltermane Lolita

Sākumskola

332.

Otrdiena 13.40-14.00

Trešdiena 12.50-13.25

Ceturtdiena 12.50-13.30

Giluča Sarmīte

Bioloģija, ķīmija, dabaszinības

203.

Pirmdiena 8.00-8.20

Trešdiena 7.50-8.20

Piektdiena 7.50-8.20

Grablovskis Andris

Ģeogrāfija, sociālās zinības

 108.

Trešdiena 7.45-8.10, 14.20-15.40

Grostiņš Normunds

Vēsture

302.

Ceturtdiena 15.00-15.40

Gražanska Maruta

Matemātika

304.

Otrdiena 14.30-16.00

Innusa Ieva

Angļu valoda

321.

Trešdiena 15.00-15.40

Piektdiena 14.15-15.20

Jankovska Baiba

Sākumskola – angļu valoda

329.

Piektdiena 13.15-14.00

Kākere Maija

Latviešu valoda

220.

Trešdiena 15.00-15.40

Ceturtdiena 7.30-8.15

Kļaviņa Inta

Ķīmija

206.

Katra mēneša otrā un ceturtā pirmdiena 15.00-15.40

Krūmiņa Anda

Vizuālā māksla, kulturoloģija

101.

Piektdiena 15.00-15.45

Ķepīte Vija

Sports, ētika

Zāle

Pirmdiena 13.30-14.00 vai ilgāk

Lapa Linda

Sākumskola

154.

Otrdiena 12.40-15.00

Lapiņa Daiga

Mājturība

204.

Katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena 15.00-15.30

Lūse-Tontegoda Ieva

Sākumskola

333.

Ceturtdiena 13.00-14.35

Magida Viktorija

Krievu valoda

318.

Pirmdiena 15.00-16.30

Mamaja Iluta

Matemātika, informātika, mājturība

251., 201.

Pirmdiena 14.15-15.20

Miezīte Laima

Latviešu valoda

220.

Katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena 7.25-8.15

Milzarājs Zigmunds

Mājturība

1. 

Katra mēneša otrā un ceturtā otrdiena 15.05-15.45

Mūrnieks Jānis

Drāma

aktu zāle

Katra mēneša otrā          pirmdiena 7.50-8.20

Rezakova Anita

Sākumskola

249.

Trešdiena 13.40-14.35

Ruska Olita

Sākumskola - mūzika

253.

Piektdiena 13.30-14.05

Ruško Ārija

Matemātika

323.

Otrdiena 14.20-16.30

Samoilenko Jeļena

Angļu valoda

322.

Ceturtdiena 14.30-15.30

Piektdiena 14.30-15.20

Simone Ārija

Latviešu valoda

105.

Ceturtdiena 14.00-15.00

Piektdiena 14.15-15.00

Skuja Iveta

Sports, sociālās zinības

Sporta zāle

302.

Trešdiena 13.30-13.50

Piektdiena 13.30-13.50

Spriņģe Aina

Latviešu valoda

221.

Pirmdiena 8.00-9.00, 14.20-15.40

Trešdiena 7.45-8.15

Šifa Sarmīte

Sākumskola

334.

Otrdiena 12.40-13.30

Piektdiena 12.40-13.30

Štoļde Evija

Sākumskola

331.

Otrdiena 13.40-15.00

Piektdiena 13.40-14.15

Tarasova Renata

Sākumskola

152.

Ceturtdiena 12.50-15.15

Vecvagaris Matīss

Fizika, ekonomika

307.

Trešdiena 14.20-15.40

Zieda Astrīda

Sākumskola

151.

Pirmdiena 13.40-14.40

Otrdiena 13.40-14.35

Zvirgzdiņa Aira

Vācu valoda

305.

Pirmdiena 8.00-8.20