Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Skolotāji

SkolaPersonālsSkolotāji

Rīgas 31.vidusskolas skolotāji un atbalsta personāls 2018./19.m.g.

Ābelniece Sanita - izglītības psihologs

Alksne Inga – skolas sociālais pedagogs

Berķe Daiga – latviešu valodas skolotāja

Bolgzda Baiba – informātikas un matemātikas skolotāja

Briede Sandra – sākumskolas skolotāja

Briško Biruta - psiholoģijas skolotāja

Butlere Anna – sākumskolas skolotāja

Daugulis Jānis – sporta skolotājs

Eltermane Lolita – sākumskolas skolotāja un skolas bibliotekāre

Giluča Sarmīte – dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Grablovskis Andris – vēstures un sociālo zinību skolotājs, skolas muzeja vadītājs

Gražanska Maruta – matemātikas skolotāja

Innusa Ieva – angļu valodas skolotāja

Jankovska Baiba – sākumskolas angļu valodas skolotāja

Kākere Maija – latviešu valodas skolotāja

Kļaviņa Inta - ķīmijas skolotāja

Krūmiņa Anda – vizuālās mākslas, ētikas un kulturoloģijas skolotāja

Ķepīte Vija – sociālo zinību un sporta skolotāja

Lapa Linda – sākumskolas skolotāja

Lapiņa Daiga – mājturības skolotāja un skolas bibliotekāre

Lūķe-Čāmāne Laura - ķīmijas skolotāja

Lūse-Tontegoda Ieva – sākumskolas skolotāja

Magida Viktorija – krievu valodas skolotāja

Makarova Andriana – vācu, krievu un angļu valodas skolotāja

Mamaja Iluta – matemātikas, informātikas un mājturības skolotāja

Milzarājs Zigmunds – mājturības skolotājs

Moldovane Ineta - angļu valodas skolotāja

Ozola Inguna - izglītības psihologs

Rezakova Anita – sākumskolas skolotāja un skolas speciālais pedagogs

Roziņš Viesturs – drāmas skolotājs

Ruska Olita – sākumskolas mūzikas skolotāja un skolas logopēds

Ruško Ārija – matemātikas skolotāja

Samoilenko Jeļena - angļu valodas skolotāja

Simone Ārija – latviešu valodas skolotāja

Skuja Iveta – sākumskolas sporta skolotāja

Spriņģe Aina – latviešu valodas skolotāja

Strode Judīte – sākumskolas sporta skolotāja

Šifa Sarmīte – sākumskolas skolotāja

Štoļde Evija – sākumskolas skolotāja

Tarasova Renata – sākumskolas skolotāja

Vecvagaris Matīss - fizikas un ekonomikas skolotājs 

Zieda Astrīda – sākumskolas skolotāja