Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns vidusskolā

Ārpus mācībāmPasākumi vidusskolā

Pasākumu plāns 2018./19. māc. g.

Pasākums, laiks, atbildīgais.

1.pusgads

Tradicionālie svētki

Zinību diena.  3.septembris  D.Berķe

Skolotāju diena.  5.oktobris  D.Berķe

Valsts svētkiem veltītais koncerts.  16. novembris  D.Berķe

Ziemassvētku  koncerts .  21. decembris  D.Berķe

Metodisko komisiju organizētie pasākumi.    

Akcija “Dzejolis uz trotuāra”  11. septembris  D.Berķe

Dzejas stunda  klasēs.    11.-15. septembris  A.Spriņģe

Eiropas valodu diena. Aforismi un teicieni ES valodās.   26. septembris  A.Spriņģe, I.Innusa

Dzejoļu rīti angļu valodā.   oktobris  I.Moldovane

 Mārtiņdienu tradīciju stunda 5. klasēm.     9.novembris     D. Berķe

Lāčplēša dienai veltītas stundas skolas muzejā 5. klasēm.   7.novembris   A.Grablovskis

 “Latvija – mana dzimtene” publiskās runas konkurss angļu valodā 8.kl.   15. novembris  I.Innusa

Konkurss “Piparkūka”  decembris  D.Lapiņa

Erudīcijas konkurss “Gudrs vēl gudrāks”  18.decembris  M.Gražanska

Sadarbība ar Pašvaldības policiju.    

Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas organizētās nodarbības 5.-7.klasēm.     oktobris, novembris  I.Alksne

Veselīga dzīvesveida popularizēšana     

Adaptācijas diena. Pārgājiens “Mangaļsala – Vecāķi”  4.septembris  D.Berķe,  B.Bolgzda

Olimpiskās diena.   22. septembris   V.Ķepīte

Rudens ekskursijas organizēšana.   septembris, oktobris  Kl. audz.

Ziemassvētku kauss.  20.decembris   J.Daugulis

Karjeras mācība.     

Karjeras nedēļa   8.-12. oktobris  Z.Milzarājs

Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem.  septembris – decembris   Z.Milzarājs

Tikšanās ar   dažādu profesiju pārstāvjiem.   septembris – decembris  Z.Milzarājs

Ekskursijas uz uzņēmumiem.   septembris – decembris   Kl. audzin.

Izglītojamo padomes organizētie pasākumi.     

Skolotāju diena.   5.oktobris   I.Cepliša

Krāsainā nedēļa Helovīna noskaņās.  15.-19. oktobris   I.Cepliša

Helovīna ballīte.  19.oktobrī  I.Cepliša

Konkurss “Vai tu pazīsti Latviju?”   7.,14. novembris  I.Cepliša

IP dāvana Latvijai simtgadē .   16. novembris  I.Cepliša

Veselīga dzīvesveida nedēļa .     20.-23. novembris   I.Cepliša

Ziemassvētku pasts.   18.-20. decembris  I.Cepliša

Ziemassvētku ballīte.   19. decembris  I.Cepliša

Akcija ‘Ziemassvētku cepure”.  17.-21. decembris  I.Cepliša

IP piparkūkas liecību izsniegšanas dienā. .   21. decembris   I.Cepliša

Teātri, koncerti, izstādes.     

Valsts svētkiem veltītais koncerts.  16.novembris    D.Berķe

Ziemassvētkiem veltīts uzvedums.   21.decembris   D.Berķe

Izstādes  skolas gaiteņos. septembris - decembris    A.Krūmiņa

Piedalīšanās valsts, pilsētas organizētajos konkursos.     

Pēc jaunākās informācijas.   septembris – decembris   D.Berķe


2.pusgads

Laiks Atbildīgais

Tradicionālie svētki.  

Žetonu vakars. 15.februāris D.Berķe

Pēdējais zvans. 17. maijs D.Berķe

9.klašu izlaidums.  13.jūnijs D.Berķe

12.klašu izlaidums.  13.jūnijs D.Berķe

Metodisko komisiju organizētie pasākumi.  

“Gudrs vēl gudrāks” 5.-6.kl. 16. janvāris M.Gražanska

  “Gudrs vēl gudrāks” 7.-8.kl. 13. februāris   M.Gražanska

“Gudrs vēl gudrāks” 9.-12.kl.  30. janvāris M.Gražanska

Okupācijas muzeja apmeklējums 9.kl.       aprīlis A.Grablovskis

Dzimtās valodas diena.  21. februāris A.Spriņģe

Stūra mājas apmeklējums 9.kl.         marts A.Grablovskis

Lieldienu tradīciju stunda.   17. aprīlis  M.Kākere

Viktorīna “Puškina dzīve un daiļrade”.  27. februāris  V.Magida

Daiļrunas konkurss 7.-9. klašu skolēniem krievu val.    20.februāris  V.Magida

Filmas “Atmodas antoloģija” noskatīšanās un konkurss “Uzmanīgākais skatītājs” 9.kl.  24.aprīlis D.Berķe

Atklātā drāmas stunda.  26.aprīlis V.Roziņš

Dārza svētki.  29. maijs D.Berķe

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.  

Pašvaldības policijas lekcijas. janvāris – maijs  I.Alksne

Nodarbības par veselīgu dzīvesveidu.  janvāris – maijs D.Berķe

Aerobikas konkurss. 30.aprīlis V.Ķepīte

Pavasara ekskursijas organizēšana. maijs Kl.audz.

Pavasara pārgājiens.  30.maijs Kl. audz.

Karjeras izglītība.   

Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem. janvāris-maijs  Z.Milzarājs

Tikšanās ar skolas absolventiem.  janvāris-maijs  Z.Milzarājs

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.  janvāris –maijs  Z.Milzarājs

 Karjeras izglītības  stenda pilnveide bibliotēkā.  janvāris-maijs  Z.Milzarājs

Izglītojamo Padomes organizētie pasākumi.   

 Omulīgā nedēļa. 14.  – 19. janvāris I.Cepliša

Valentīndienas balle 8. februāris I.Cepliša

Valentīndienas pasts.  12.,13. februāris I.Cepliša

Sveiciens Sieviešu dienā!  8. marts R.Ivanovs

Mūzikas konkurss.  20., 27. marts I.Cepliša

Veselīga dzīvesveida nedēļa. 15.-18. aprīlis I.Cepliša

Dārza svētki.  29.maijs I.Cepliša

Teātri, koncerti, izstādes.   

Izstāde „Kas ir mīlestība”. februāris A.Krūmiņa

Izstāde ‘Etnogrāfija” marts A.Krūmiņa

Izstāde “4.maijs – LR neatkarības atjaunošanas diena”.  aprīlis A.Krūmiņa

Izstāde “ Māmiņai”. aprīlis A.Krūmiņa

2.un 3.stāva pastāvīgās ekspozīcijas nomaiņa. janvāris - maijs A.Krūmiņa

 

Izglītojamo padomes pasākumu plāns 2018./19. māc. g.

Pasākums, laiks, atbildīgais.

2.pusgads

Omulīgā nedēļa. 14.  – 19. janvāris I.Cepliša

Valentīndienas balle 8. februāris I.Cepliša

Valentīndienas pasts.  12.,13. februāris I.Cepliša

Sveiciens Sieviešu dienā!  8. marts R.Ivanovs

Mūzikas konkurss.  20., 27. marts I.Cepliša

Veselīga dzīvesveida nedēļa. 15.-18. aprīlis I.Cepliša

Dārza svētki . 29. maijs  I.Cepliša